Forslaget ligger her på hjemmesiden til Salangen kommune, eller fås ved henvendelse til Servicetorget.

Innspill merkes sak 22/284 og sendes til Salangen kommune, postboks 77, 9355 Sjøvegan eller per e-post til postmottak@salangen.kommune.no

Dokumenter (PDF)