Du finner elektronisk søknadsskjema her

Dersom du har behov for å levere søknad på papir kan dette gjøres på to måter:

  • Du kan selv skrive ut skjemaet og fylle det ut med penn. Dette gjøres ved å åpne det digitale skjemaet, og deretter trykke på skriver-ikonet oppe i høyre hjørne. Da åpner skjemaet seg og kan skrives ut på vanlig måte.
  • Du kan kontakte Pleie- og omsorgstjenestene eller Miljøtjenesten og be om å få tilsendt et søknadsskjema i papirformat.

Vedtak om tjenester

Alle søknader om tjenester behandles i Omsorgsteamet. Omsorgsteamet består av kommuneoverlege, ergoterapeut, enhetsleder for Miljøtjenesten og pleie- og omsorgsleder, og har møter hver 14. dag. Saksbehandler deltar også under behandlingen.

Vedtak sendes ut skriftlig etter at saken har vært behandlet i omsorgsteamet. Søknader behandles fortløpende og senest 4 uker etter de er mottatt, hvis ikke beskjed om utsatt behandlingstid er sendt til søker.

Ved avslag på søknader kan søker klage, og klagefristen er 4 uker etter mottatt avslag. Klage behandles på nytt i omsorgsteamet, og hvis vedtak om avslag opprettholdes sendes klage til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.