Bind 2 A omhandler gårdene fra og med Yttergård til og med Sjøvegan og Vasshaug. Bind 1 er også i salg og bindet omfatter gårdene fra og med Grøtland til grensen mot Dyrøy på Nattmålsskaret, til og med Rognsås.   

Bind 2B som omhandler gårdene fra og med Eidet, Bakli, Laberg til og med Reite er planlagt utgitt tidlig høst 2024.

Siste bind tar for seg gårdene fra og med Seljeskog, Bekkebotn, Snagli til og med og Øvre Salangen, planlegges utgitt før jul 24 / vinter 25. Se kart over områdene nederst

Bind 1 og bind 2 A er årets julegavetips og bøkene bør ligge under juletreet ved årets julefeiring. 

Her får du kjøpt bøkene:

  • Salangen kommune, Kulturkontoret
  • Kommunehuset
  • Sør-Troms Museum, Lundbrygga

Pris:

  • 1 bok: kr. 600,-
  • 4 bøker: kr. 2.100,-

Tips:

Bøkene om Salangen kommunes Gårds- og slektshistorie er ikke en «Salangen historiebok» men ei gårds- og slektshistorie der hvert bind står for seg. Boka omhandler alle gårdene i kommunen, og for å få helheten i Salangens gårds-og slektshistorie må man ha alle bindene.

LES MER INFORMASJON OM BØKENE HER

Kart med oversikt over Gårds- og slektshistorie i Salangen, bind 1, bind 2A og B og bind 3. .jpeg