En stor takk!

- Kommunen retter en stor takk til bygdeboknemnda og leder i nemnda Harald Hardersen samt kultursjef Kurt-Jan Kvernmo, sier administrasjonssjef Lars Strøm.
Alle andre som også har vært involvert i arbeidet med å skaffe til veie grunnlagsmateriale, og som har bidratt med innspill og informasjon i prosessen har gjort en formidabel og uvurderlig jobb. 
Uten denne innsatsen hadde vi ikke kommet dit vi står nå med et ferdig produkt i hånden!  En stor takk til forfatter Oddbjørn Knutsen.

- Jeg er antakelig Salangens gladeste mann akkurat nå, jubler kultursjefen. Jeg har fulgt prosessen fra dag én. Det har vært mange "humper i veien", men da Hardersen kom inn med sine erfaringer fra flere andre bokutgivelser strukturerte han arbeidet og fikk et helt annet driv i prosessen. Resultatet ser vi nå og nå gleder vi oss bare til  bind 2 og 3!

For omlag tre år siden satte man inn en ny bygdeboknemnd (politisk oppnevnt) med ny leder, og vi har fått en struktur på arbeidet som har resultert i at dette nå er ferdigstilt, sier Lars Strøm. Kostnadene har vært høye, men så vi har også fått et flott resultat av bind 1. Dette er en milepæl, en merkedag og det fortjener å bli feiret!
Leder i bygdeboknemnda Harald Hardersen har som gammel bokmann brukt sin erfaring til å bidra inn i dette arbeidet.
- Det meste av arbeidet med innsamling av stoff, bilder, illustrasjoner var allerede på plass da vi startet, sier Hardersen. Så arbeidet med boka har for min del bestått i å være «ryddemann» og få ei bok ut av dette!
På spørsmål om det kan anslås hvor mye jobb dette har medført, sier Hardersen, - Tid er vanskelig å regne presist  her, men det har nok vært hundrevis av arbeidstimer. Bokprosjekt er slik; man jobber 24/7. Det som kanskje forteller mer, et at jeg har brukt mellom fem og seks tusen e-poster relatert til arbeidet!

Veien videre: Arbeidet med bind 2 og 3 er allerede i gang. Bind 2 er skrevet og ferdig i råmanus, men det gjenstår en del arbeid med oppdatering av slekter frem til vår tid. Dette er et arbeid som mange av bygdas folk deltar i på gårder rundt omkring. Vi har kontaktpersoner på alle gårdene, samt flere andre som jobber med bildeinnsamling. Men det skal ikke gjenstå så mye arbeid før bind 2 kan begynne å «settes».- Vi har et kobbel av folk som jobber med å oppdatere slektene, sier Hardersen. Dette er opplysninger som en forfatter ikke får tak i, siden navneregister/kirkebøker ikke er åpne for alle. Fotfolket må gjøre dette arbeidet!

Kontrakten med forfatteren sier at bind 2 skal være ferdig mot utgangen av 2023. Bind 3 da er realistisk å få utgitt i løpet av 2024.

Norgesnyhet - onlineutgave!

Alle som jobber med bygdebok, vet at i det øyeblikk boka er ferdig, så er den «utdatert». Vi jobber nå med å ferdigstille en nettside (salangenbygdebok.no),  og  den er like rundt hjørnet!
Hver gård skal ha et eget bildearkiv på denne nettsida, som man til enhver tid kan supplere. Når man navigerer seg inn på denne gården, kan man se alle bilder som er publisert opp til dagens dato. Så vidt vi kjenner til, har ingen bygdebøker gjort dette før! Vi informerer om dette så snart nettsiden er pubisert.

 

Salgssteder:

  • Kulturkontoret
  • Kommunehuset
  • Sør-Troms Museum

Pris:

  • Pris per bind 600,-
    Om du binder deg for alle tre bindene, er total pris1500,-
    Tips: Bygdeboka er ikke «Salangen historiebok» men ei gårds- og slektshistorie der hvert bind står for seg. For å få helheten i Salangens gårds-og slektshistorie må man ha alle bindene.