Stort behov

I Salangen er det et stort behov for å leie både hus, leiligheter og hybler. Vi har Sjøvegan videregående skole med stort behov for elevhybler, og vi har et arbeidsmarked som i stor grad hus-puzzle-pieces-2648214_960_720_500x375.jpgrekrutterer folk utenfor kommunen. Disse synes ofte det er greit å starte oppholdet i Salangen med å leie bolig.

Forsøksordning

Salangen kommune ønsker derfor som en forsøksordning å legge tilrette for at de som har bolig de ønsker å leie ut, kan annonsere denne gratis på nettsiden. Her kan utleiere sende inn sin annonse via skjema på nettsiden. Boligannonsen ligger da på nettsiden i en måned, og det er også enkelt å stoppe annonsen eller å forlenge den. All kontakt og avtale skal foregå mellom utleier og leietaker jfr. kontaktinformasjon i annonsene. Salangen kommune har ikke noe ansvar for eventuelle leieforhold. 

Salangen kommune håper dette blir en vellykket løsning, som bidrar til at det blir enklere for de som ønsker å leie bolig i Salangen å få oversikt over og kontakt med utleiere.

Les mer og send inn din annonse her.

leie ut bolig.png