• Alt overskudd fra kafé-driften tilfaller arrangøren. Overskuddet har tidligere vært mellom 25 000 og 55 000. norsk-flagg, foto JGB_300x400.jpg
  • I tillegg kommer en garantisum på 10 000
  • Kommunen stiller lokaler og utstyr gratis til disposisjon. 

Arbeidsoppgaver som må gjennomføres kan raskt oppsummeres slik: Planlegge og gjennomføre kafédriften i Salangshallen.

Fint om dere tar kontakt med kulturkontoret innen 23. april på telefon eller e-post:

  • 467 46 007 eller til undertegnede på 900 52 222
  • E-post kurt-jan@salangen.kommune.no

Mvh

Kurt Jan Kvernmo

kultursjef