I kategorien Ungdommens kulturpris:

Statutter:

"Aktuelle kandidater til prisen kan være ungdom mellom 13 og 25 år eller grupper, lag og foreninger som gjennom sitt engasjement har gjort en spesiell innsats på det aktive og/ eller det ungdommens kulturpris 2019, Kristoffer Heggelundadministrative plan i Salangen kommune. Aktuelle kandidater er også de ungdommene som på verdig måte har representert kommunen utad " 

 

Vinneren ble: Kristoffer Heggelund

Musikalsk-og idretts-bakgrunn.  Han spiller gitar og synger både egenproduserte samt coverlåter.  Han studerte musikk på Leeds college of music. Kristoffer har en helt enestående stemme som gir en positiv gjenklang man ikke skulle tro fantes. I tillegg er han en habil fotballspiller som spiller på Salangens A-lag.