Dette gjelder kun i områder der en ikke har overlappende dekning fra en annen basestasjon. 

Det planlegges nå arbeid på en basestasjon i ditt område med oppstart 25.09.23 kl. 09.00 og er forventet ferdig 29.09.23 kl. 18.00. Under er et kart over områder som vil kunne oppleve periodevis redusert kvalitet eller manglende dekning i forbindelse med arbeidet.

 

telenorkart 220923.png

telenor-kapasitetsbeskrivelse.png