Det er store korrosjonsskader på ledningen, noe som har forårsaket hyppige lekkasjer på ledningen de siste årene. Reparasjoner av lekkasjer viser at gammel ledning er sterkt svekket i Kart Strandveien.jpgenkelte områder. Det er besluttet at avløpsledningen i samme område byttes ut samtidig med hovedvannledningen, nye vann og avløpskummer monteres samtidig. 

Utskifting av ledningsnettet vil bli gjennomført i løpet av høsten 2018 av entreprenør JM Jenssen Maskin AS. Det er ett mål at prosjektet er avsluttet innen utgangen av november 2018 foruten reasfaltering av veien og snuplassen som utføres sommeren 2019.

Arbeidet starter ved snuplassen i Strandveien (punkt 2 på kart). I perioder kan det blir problematisk å kjøre til eiendommene i de områder der arbeider pågår, vi ber om forståelse for dette. Etter hvert som arbeidet skrider frem så vil det legges til rette slik at man kan kjøre til eiendommer ved bruk av strandpromenaden via Elvelund camping.

Spørsmål knyttet til prosjektet kan rettes til byggeleder Børge Lind på tlf. 48180870 eventuelt til prosjektleder Reidar Berg på tlf. 90131296.

Last ned større kart

Med vennlig hilsen

Reidar Berg, teknisk sjef Salangen kommune