Salangen veterinærdistrikt har i 2019 satt av inntil kr. 450.000,- som søkbart tilskudd. Salangen veterinærdistrikt består av kommunene Lavangen, Dyrøy, Ibestad, Bardu og Salangen.

Tilskudd til veterinærtjenester i Salangen veterinærdistrikt deles ut for å bidra til å sikre tilfredstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Søknadsfristen er 15. november 2019.


Hvem kan søke?

Alle foretak som tilbyr veterinærtjenester, samt privatpraktisterende veterinærer i distriktet.

 
Hva kan stimuleringstilskuddet brukes til?

Aktuelle stimuleringstiltak kan blant annet være etableringsstøtte og driftsstøtte. Også andre stimuleringstiltak kan vurderes.

I søknaden må det beskrives hvilke(t) tiltak stimuleringstilskuddet skal brukes til. Søker må også redegjøre for hvordan tiltaket/tiltakene vil bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.

 

Kontaktperson:

Fagleder landbruk Inge Fredheim

Epost: Inge.fredheim@salangen.kommune.no

Tlf 90025730

 

Søknad sendes:

Pr epost til: postmottak@salangen.kommune.no

merkes: arkivsak 19/1800

 

Søknadsfristen er 15. november 2019