Teknisk sjef Reidar Berg og kommune- og samfunnsplanlegger Ingrid Frantzen orienterte ungdomsrådet om det arbeidet som er gjort, og hva som gjenstår.

I tillegg har ungdomsrådet kommet med sine tilbakemeldinger og synspunkter på blant annet området som er tiltenkt for ungdommer.

Tilbakemelding fra ungdomsrådet er at dette ser ut til å bli veldig bra!