Om turen

  • Dato: Onsdag 12. juni kl. 17.00.
  • Om turen: Start ved bygdetunet i Øvre Salangen Fin familietur. Lengde 3,3 km. Moh 510. Varighet: Ca. 2,5 timer t/r. Turleder: Anne Vestermo Nesje, 974 63 486.

Flere turer/aktiviteter i fritidskalenderen 2019 (Midtre Hålogaland Friluftsråd)