Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms fylkeskommune inntil 500.000 kr. til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms/Troms fylke.

Kommuner og frivillige organisasjoner i Troms kan søke tilskudd under støtteordning Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 på støtteordningsportalen Regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist er 1. oktober 2018.

Flere opplysninger om støtteordningen og søknadsprosedyren er tilgjengelig på Regionalforvaltning.no.

Kommunen og frivillige organisasjoner kan også henvende seg til den ansvarlige vannområdekoordinator for å få flere opplysninger og veiledning i forhold til søknadsprosedyren.

  • Kvæfjord, Skånland, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Harstad, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, Dyrøy, Salangen, Sørreisa, Bardu og Målselv kommuner: Viktor Lavik, Viktor.Lavik@Lenvik.kommune.no, 480 47 237
  • Balsfjord, Tromsø, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Karlsøy, Kvænangen og Skjervøy kommuner: Jan Arvid Holmgren, Jan.Arvid.Holmgren@Nordreisa.kommune.no, 403 22 000

Kommunen gjør denne utlysningen kjent for lokale frivillige organisasjoner og lag som er interessert og engasjert i vannmiljøet, for eksempel elveeierlag, naturvernorganisasjoner, utviklingslag m.fl.