Følgende kriterier legges til grunn for næringsutvalgets tildeling av støtte til nydyrking i Salangen kommune:

  • Tildeling skjer med utgangspunkt i Kommunalt Næringsfond for Salangen kommune, og er forankret i Strategisk Næringplan.
  • Frist for søknad om støtte til nydyrking er 31.01.
  • Det kan innvilges støtte på kr 2 500 pr daa, støtten begrenses oppad til 50 % av tiltakets kostnad/omfang for eksempel)
  • Utbetaling av støtte forutsetter landbruksmyndighetens godkjenning av tiltaket.

Last ned vedtaket (PDF)