Salangen kommune har fra 01.01.18 ledig 100% fast stilling som kommune- og samfunnsplanlegger. Planlegging og utviklingsarbeid handler mye om å skape bevissthet og engasjement i hele organisasjonen med planlegging som et viktig verktøy for å nå de mål man setter seg. Den som tilsettes må kunne identifisere seg med kommunens verdier - sprek, romslig og fremtidsrettet - og vil være en pådriver og en viktig ressurs for kommunens ledergruppe gjennom å sørge for nødvendig fremdrift i de ulike prosesser og prosjekter som gjennomføres.

Søknadsfrist: 08.01.18

Se full utlysning