Dette medfører en del endringer i renovasjonsordningen, blant annet at man vil få tre søppeldunker, (plast, papp og matavfall),  men også endringer i tømmerutene og tømmefrekvens.

Følg med på Senja avfalls nettsider der mer info vil komme