Sølv- og skjeggkre lever av papir samt matavfall. Disse sprer seg fort men det er mulig å bekjempe disse dersom man gjør de rette grep.

Når det gjelder avfall så er det viktig å få dette bort så fort som mulig slik at dette ikke lagres inne i bygg. Dette gjelder alt avfall men i særdeleshet matavfall. Ansatte i Salangen kommunen vil derfor ha stort fokus på å fjerne matavfall umiddelbart etter måltider.

Når det gjelder pappesker så er det som regel dette som sprer sølv- og skjeggkre til bygg. Disse er enten inne i pappesker eller så ligger det egg og små vesen inne i bølger i pappkartonger. På grunn av dette vil ansatte i Salangen kommune ha fokus på å få denne type avfall ut av bygg umiddelbart slik at dette ikke blir liggende lagret inne med påfølgende problemer med sølv- og skjeggkre.

Sølv- og skjeggkre stikker seg fort bort i alt som ligger lagret på gulv samt langs etter vegger. Disse kan også krype inn i vesker, poser, bagger, ryggsekker etc. slik at disse fort sprer seg videre internt i samme bygg samt videre til neste bygg. Det er derfor viktig at alt av vesker, bagger, ryggsekker etc. lukkes forsvarlig når disse ikke er i bruk, dette må hver og en ta ansvar for ellers risikerer man å dra sølv- og skjeggkre med seg hjem. Hvert individ kan legge opp til 150 egg noe som bidrar til hurtig spredning.

Sølv- og skjeggkre trives spesielt godt der det er fukt. Renholdere i kommunen har derfor ett stort fokus på fornuftig renhold, spesielt i garderober, inne på våtrom samt der det serveres mat. Sølv- og skjeggkre dør dersom temperatur nærmer seg null grader. Dersom man har mistanke om at man kan ha med seg sølv- eller skjeggkre hjem så kan vesker, bagger, ryggsekker etc. settes ute noen timer dersom det er kaldt.

Sølv- og skjeggkre gjør liten skade og er ikke farlige. De biter ikke, de utgjør ingen helsefare og de kan ikke ødelegge bygninger. De kan likevel oppleves som ekle og ubehagelige og de kan være spredt over store områder i bygninger.

 

Med vennlig hilsen

Reidar Berg

teknisk sjef, Salangen kommune

(Denne saken ble opprinnelig publisert 01.03.2019)