Administrasjonen ved skolen, kontaktinformasjon

  • Rektor: Lars Georg Nordhus 414 73 410
  • Inspektør: Hilde Anita Nyland 905 20 877
  • Inspektør: Jøran Glad Berthinussen 943 41 107
  • Leder SFO: Inger Sofie Tofteng 920 46 529