Om Salangen skole

Salangen skole er en 1.-10. skole med SFO. Skolen ligger nært sentrum med nærhet til videregående skole, kulturhus og idrettshall.