Hvert år inviteres ordførere og rådmenn, sammen med gjester fra andre offentlige instanser av fylkesmannen til et møte for å gjennomgå status, og drøfte aktuelle tema. Årets tema er knyttet til Fylkesmannens januarmøte 2018marin forsøpling, læringsmiljø, NAV-reform, digitalisering, helse og totalforsvar.

Salangen, Gratangen og Lavangen skal under temaet digitalisering presentere prosjektet Polarsky.

Salangen kommune er i tillegg årets markeringskommune, og onsdag 10. januar vil møtet bli krydret med underholdning, bilder og informasjon om Salangen, både kommuneorganisasjon og lokalsamfunn. 

Se mer informasjon om møtet på fylkesmannens nettside