Hva kan tjenesten bistå med?

 • Kartlegging av behov for oppfølging.
 • Individuelle samtaler.
 • Ulik for form for oppfølging i hverdagen.
 • Koordinerende hjelp der det er behov for flere tjenester, samt bistå med utarbeidelse/oppfølging av individuell plan.
 • Opprette og være deltaker i ansvarsgrupper der det er ønskelig.
 • Krise og akutt bistand.
 • Hjelp til innsøkning til spesialist helsetjenesten både i forhold til psykisk helse og rus, poliklinisk og døgnbehandling.
 • Samarbeid med og oppfølging av behandlingsopplegg fra spesialisthelsetjenesten.

 

Hvordan komme i kontakt med oss?

Henvisning fra fastlege, NAV, helsestasjon, spesialisthelsetjenesten med fler.
Du kan selv ta kontakt med oss på telefon eller i brevs form.
I tilfelle andre tar kontakt på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt fra deg.

Pris

Tjenesten er gratis.

Lovverk og vedtak

Tjenesten jobber etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og administrerer vedtak i forhold til dette.

Kontaktinformasjon

 • Fagleder/vernepleier: Ingeborg Sagerup, 481 92 719, 100 % still.pros. (permisjon fra 01.04.19-30.09.19)
 • Spesialhjelpepleier: Lill-Karin Sagerup, 481 92 719, 60% still.pros.
 • Spesialvernepleier: Anja Ch. Pedersen, 930 42 923, 30 % still.pros.
 • Spesialterapeut: Ellen Fossbakk Børsen, 930 78 647, 100 % still.pros.
 •  

Adresse: Helsesenterveien 2. 9350 Sjøvegan.