Avtalen mellom HERO Norge AS og UDI er på 6 år med opsjon på ytterligere 2+2 år. Kontrakten er på 35 plasser med opsjon på ytterligere 15 plasser. Mottaket planlegges driftet med omlag 16 årsverk. Dette er en liten økning i antall plasser og ansatte fra kommunens kontrakt.