Administrasjonssjefen i Salangen, Frode Skuggedal er en av innlederne på Kommunalbankens årlige konferanse onsdag 14. februar. Her skal han orientere om Polarskyprosjektet. Polarsky er et digitaliseringssamarbeid mellom kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen. 

Innlegget har tittelen: PolarSky - Et foregangsprosjekt i kommune-Norge

Rådmennene i Gratangen, Lavangen og Salangen forteller om PolarSky:

Om Polarsky

Den eksisterende IKT-plattformen til kommunene er gammel og tildels utdatert. Behovet for en ny IKT-plattform som tilfredsstiller lovverkets krav til sikkerhet, tilgjengelighet, og dynamisk skalerbarhet er pressende for å kunne møte fremtidige behov. Samtidig trenger de ansatte i kommunene et moderne og brukervennlig samhandlingsverktøy, som legger til rette for økt effektivitet og økt kvalitet på tjenester til innbyggerne. Fleksibiliteten som oppnås gjennom å benytte en kontinuerlig oppdatert og offentlig nettsky, vil tillate kommunene å ta del i den teknologiske utviklingen, uten å samtidig opparbeide teknologisk gjeld på veien.

Samarbeidskommunene Salangen, Lavangen og Gratangen (K4) er de første kommunene i Norge som tar steget helt ut i Microsoft’s offentlige nettsky. Med sine tilsammen ca 4.500 innbyggere og en IKT-avdeling med 2 ansatte, anser de dette som sin beste mulighet til å kunne innfri kravene i KS sin digitaliseringsstrategi, «Digitaliseringsstrategi 2013–2016 for kommuner og fylkeskommuner».

Les mer om prosjektet her