Oversikt over møter:

  • 3. juni: Administrasjonsutvalg
  • 4. juni: Ressursutvalg
  • 5. juni: Levekårsutvalg
  • 10. juni: Formannskap
  • 11. juni: Næringsutvalg
  • 18. juni: Kommunestyre

FINN MØTEPLANER OG ALLE SAKSDOKUMENTER PÅ INNSYNSPORTALEN