Sesjonen hadde som overskrift "How regional education can change the world".

Ordførerens budskap dreide seg om hvordan distribuert utdanning til lokalsamfunnene gjør oss i stand til både å tilby omstillingsmuligheter, kvalifiseringsmuligheter og bedre møte fremtidige DS1.jpgdemografiske utfordringer. 

Hun tok opp mangfoldet blant landets kommuner og lokalsamfunn, om vår felles utfordring i ei befolkning som i fremtiden vil bestå av flere eldre og forholdsvis færre i såkalt "arbeidsdyktig alder", sett opp mot nasjonale krav og behov for mer kvalifisering til lærere, samt flere sykepleiere, ingeniører med flere. Uavhengig av hva slags lokalsamfunn vi lever i, forventer vi det samme både av offentlige tjenester og livskvalitet.

Hovedpoenget er at vi kan fortsatt kan opprettholde og utvikle kompetanse og vil kan levere på nasjonale føringer, dersom vi gjennom distribuert utdanning og studiesenteret.no sitt nettverk kan omstille og kvalifisere våre innbyggere og våre ansatte. Skal vi ha tilstrekkelig med ansatte i undervisningsyrkene og helsearbeid må vi bruke de ressursene vi har på nye måter, og omstille våre menneskelige ressurser til nye oppgaver i fremtiden. Svært mange av de som er ansatt i offentlig sektor i dag vil være det også i et tidsperspektiv på 10 år, i følge data opplyst på KS sin strategikonferanse.

Distribusjon av utdanning er bra for lokalsamfunnene, som kan beholde både innbyggere og ansatte i både offentlig og privat sektor samt ildsjeler. Barn og voksne slipper å oppgi hverdagslivet sitt for at en av foreldrene skal ta en flerårig utdanning for eksempel, og utdanning blir et mindre krevende løft både for studenten, arbeidsgiveren og familien. 

Ordføreren illustrerte sitt poeng med et eksempel om sju lærerstudenter som tok eksamen i Salangen via studiesenteret.no. Sju studenter betyr sju familier; opp mot tretti barn og voksne. Folk som er viktige på arbeidsplassen sin, det er elever i skolen, barn i barnehagen, på fotballagene, som trenere og ildsjeler i idrett og fritidsaktiviteter. De betyr mye i lokalsamfunn som vårt, og distribuert utdanning er en svært god samfunnsøkonomisk løsning for oss alle. 

Hun understreket videre at omstilling er godt kjent for de fleste kommuner og lokalsamfunn, så kultur for omstilling er etablert. Nettverket er etablert, teknologien fungerer og fagene finnes.  DS2.jpgUtfordringen ligger her som andre steder hos menneskene, i kulturen og vanen. 

Avslutningsvis appellerte Sigrun W. Prestbakmo til tilhørerne om at fremtiden trenger ny kunnskap, smartere  lokalsamfunn og organisasjoner OG smartere utdanning. Distribusjon av utdanning er løsningen for oss alle. 

Les mer om konferansen her