På portalen finner du nyttig informasjon for innbyggere, besøkende, tilflyttere, kommunen, Frivilligsentralen, og ikke minst for samarbeid og foreningene selv. Dette er en nasjonal side der du kan fortelle andre om ditt lag/ forening.

Dersom din forening ikke er med i oversikten , ta kontakt med SAFA - Salangen Frivilligsentral.
Send oss en mail på sfrivill@online.no eller ring 90595086, så legger vi dere til.

Portalen ligger under "Kultur og fritid" på kommunens nettside.

KLIKK FOR Å GÅ TIL PORTALEN