1. Ebrahimsen, Nima Håkon (39) M - Kommunalsjef økonomi Kristiansund, Norge
 2. Kandidaten trukket seg
 3. Jacobsen, Grete Synnøve (54) K - Assisterende kommunedirektør Harstad, Norge
 4. Johnsen, Håvard (44) M - Kommunalsjef oppvekst og kultur Senja, Norge
 5. Kandidaten trukket seg
 6. Motzfeldt, Therese (56) K - Seniorrådgiver Nittedal, Norge
 7. Unntatt offentlighet, K
 8. Unntatt offentlighet, K
 9. Simonsen, Torbjørn (57) M - Rådmann, senere kommunedirektør Harstad, Norge
 10. Unntatt offentlighet, M

Kjønnsfordeling

 • K: 4 
 • M: 6
 • Ukjent: 0
 • Totalt antall: 10