Varsel om feiing- og boligtilsyn på din fritidsbolig 

Dersom du får varsel om feiing og tilsyn på din fritidsbolig ønsker vi at du som eier svarer på SMS, eller ringer oppgitt telefonnummer for å bekrefte eller avkrefte om det passer. 

Varsel om feiing og tilsyn vil du enten motta på SMS eller brev i sikker digital postkasse (Altinn, Digipost). Mottakere av varsel om tilsyn og feiing vil kunne bemerke seg at klokkeslett for tjenesten ikke er oppført i varselet. Dette er på grunn av usikkerheten rundt reisetid og oppdragstid til de aktuelle fritidsboligene. Derfor ber vi hytteeiere eller representant for eiere, om å være tilgjengelig dagen det er varslet om. 

Det er viktig at feiervesenet får svar på varselet som sendes ut, for å kunne utføre tjenesten mest mulig effektivt.  

Oppfordrer naboer i hyttefelt til å gjøre avtaler 

Dersom du får varsel om feiing og tilsyn på din fritidsbolig, og det viser seg at det ikke passer på den varslede dagen, er det mulig å ha en representant til stede. Vi oppfordrer til at naboer i hyttefelt kan gjøre avtaler seg imellom, slik at feiing og tilsyn kan bli gjennomført på en effektiv måte, selv om det ikke skulle passe for hver enkelt å møte opp på dagen det varsles.  

Forbehold om vær 

Været vil selvfølgelig være avgjørende om vi får gjennomført vår tjeneste, når vi skal ferdes utenfor vegnettet. Dermed kan det forekomme avlysninger, dersom været gjør at vi ikke kan ferdes på en trygg og sikker måte. 

Brannsikkerhet på fritidsboliger 

Under tilsynet kontrolleres det om ildsted og skorstein har synlige feil og mangler, samt om det er montert etter gjeldende lovverk og monteringsanvisning. Brannforebyggerne vil også kunne tilby kontroll og veiledning knyttet til røykvarslere, slokkeutstyr, rømningsveier og generell brannsikkerhet. 

Vi ønsker å påpeke at brannsikkerheten på fritidsboliger er likestilt med brannsikkerheten i primærboliger. De samme kravene gjelder. Det vil si at eieren av fritidsboliger skal sørge for å ha tilstrekkelig antall røykvarslere som skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. Videre skal både boliger og fritidsboliger være utstyrt med slokkeutstyr som kan brukes i alle rom. I tillegg skal det være tilfredsstillende rømningsforhold fra alle plan og etasjer hvor folk bor eller oppholder seg. 

 

Med vennlig hilsen Frode Berg-Olsen Brannsjef Brann og redning