Vet du ikke hvordan du skal gå frem for å få den hjelpen du trenger?

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter (les mer hos Utdanningsdirektoratet)
Har du spørsmål om rettigheter?
Trenger du råd, støtte eller veiledning?

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Elever, foreldre og andre rundt eleven.
Skoleledere og andre ansatte i skole og bedrift.
Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø.

Mer info finner dere her: http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/ombud/mobbeombud/

mobbeombud.jpg

Jon-Halvdan Lenning,
mobbeombud
Telefon:
77 78 80 88 / 926 23 014
E-post:
mobbeombud@tromsfylke.no
Besøksadresse:
Fylkeshuset i Tromsø