Slik blir øvelsen

Øvelsen får sitt tyngdepunkt i det nordlige Norge, Sverige og Finland samt i tilhørende luftrom og havområder. Særlig stor aktivitet blir det på sjøen med over 50 påmeldte ubåter, fregatter, korvetter, hangarskip og ulike amfibiefartøy. I luften deltar over 100 kampfly, transportfly, maritime overvåkningsfly samt allierte CH43 Super Stallion, Merlin, Cobra og Osprey. På bakken skal tusenvis av soldater forsvare og beskytte nordisk territorium med ulike artillerisystemer, stridsvogner, beltevogner og andre landfartøy.

Nordic Response 2024 er en naturlig del og forlengelse av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender som finner sted i beltet Tyskland–Polen–Baltikum vinteren 2024. Nordic Response er også tett integrert med den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior som utspiller seg i havet mellom Skottland, Norge og Island uken før.

Hvor og når

Hoveddelen av øvingsvirksomheten til Nordic Response finner sted i det nordlige Norden fra 3. til 14. mars 2024. I Norge blir det mest aktivitet fra Bjerkvik og indre Troms og videre nordøstover til Alta og Midt-Finnmark. I tillegg blir det stor aktivitet i sjøområdene utenfor Troms og Finnmark.

Gjennom vinteren blir det også utbredt alliert militær tilstedeværelse i Nord-Norge, med trening, forberedelser og diverse alliert øvingsvirksomhet. Dette gjøres for at allierte styrker skal være best mulig forberedt til å trene i nordiske vinterforhold.

Kilde: Forsvarets

LES MER PÅ FORSVARETS NETTSIDER