Vi oppfordrer partiene til å levere disse elektronisk da det letter arbeidet med registreringen osv.