Ved behov for legetilsyn, kontakt Bardu interkommunale legevakt 116 117.
Ved akutt behov for medisinsk hjelp ring 113.