Astafjordlegen er et interkommunalt samarbeid om legekontor mellom kommunene Ibestad, Lavangen og Salangen. Salangen kommune er vertskommune. Hensikten er å gi befolkningen et bedre legetilbud, og hver kommune skal ha eget legekontor med tilstedeværende leger og hjelpepersonell på dagtid. Kommunene ligger i Sør- og Midt-Troms, med kort avstand til Tromsø, Finnsnes, Harstad og Narvik. Det er nærhet til flyplassene på Bardufoss og Evenes og dagpendleravstand mellom kommunesentrene. Ytterligere informasjon om kommunene i samarbeidet finner du på: www.ibestad.kommune.no, www.lavangen.kommune.no og www.salangen.kommune.no