Det å stå på liste til et valg er spennende, viktig, og kan oppleves som krevende. 

Rollen som folkevalgt har variert innhold, der både ombudsrollen og arbeidsgiverrollen er viktig å ivareta. Samspillet mellom politikk, administrasjon og lokalsamfunnet for øvrig er viktig å vite litt om, slik at man får en god inngang til verv som folkevalgt. 

Sosiale medier har endret måten vi kommuniserer på og ytrer oss på, og det å være oppmerksom på muligheter og fallgruver med tanke på SoMe kan også være med å bidra til en god inngang til ditt folkevalgte verv. 

Valgkamp skal være meningsbrytning og diskusjon, men det er viktig at måten vi kommuniserer på i valgkampen ikke bidrar til å bryte ned tilliten til de som skal være de folkevalgte i neste periode.

De folkevalgte i kommunestyret, samt råd og utvalg, vil representer ulike politiske partier og ulike politiske standpunkt, det er en viktig verdi i et lokaldemokrati. Det er likevel slik at man er et kollegium når man møtes, og er samlet for å ta beslutninger på vegne av innbyggerne. 

Vi fått prosessveileder fra KS folkevalgtprogram, Arne Kvensjø til å holde et miniseminar for listekandidater fra alle partilister i Salangen. Arne Kvensjo er utdannet lærer med hovedfag i samfunnsfag, og har vært prosessveileder for KS siden 2007. Han har lang arbeidserfaring som rådmann, rådgiver og veileder.

Det vil også være anledning til å melde seg på for listekandidater fra nabokommunene våre, send påmelding til ordforer@salangen.kommune.no, innen 10.06.19

 

Med vennlig hilsen
Sigrun Wiggen Prestbakmo
ordfører i Salangen kommune
Mobil:48180945