Planforslaget ligger på Salangen kommunes hjemmeside www.salangen.kommune.no (se under), men vil også være tilgjengelig på kulturavdelingen Kongsveien 32, eller på formannskapskontoret i kommunehuset i Strandveien 33. Spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til kulturavdelingen tlf; 46 74 60 07 eller e-post til postmottak@salangen.kommune.no Frist for å gi uttalelse er satt til 6 uker, jfr plan og bygningslovens bestemmelser § 11-13. Høringsfristen er 18. april 2018.

Last ned forslag til planprogram