I forhold til avgiftene i fjor er:

  • Vann-avgiftene økt med 8 %
  • Kloakk-avgiftene økt med 10 %
  • Renovasjon-avgiftene økt med 19 %
  • Septik-avgiften redusert med 12 %
  • Ingen endring på feie-avgiftene.

Alle kommunale avgifter er selvkostområder. Selvkost betyr at alle utgifter skal dekkes av inntektene. Kommunen skal hverken tjene eller tape på å levere tjenestene.
Det enkelte område har eget selvkostfond, og skal over tid gå i 0,-.

Årsaken til de store økningene er høyere kostnader til blant annet renter, strøm, lønninger og drivstoff.

Septik har selvkost fond (penger fra tidligere år), som gjør det mulig å redusere gebyrsatsen for år 2023.

Betalingsregulativ år 2023 var vedtatt av Kommunestyret i sak 071/22 den 1.11.2022. Se saksfremlegg for flere detaljer.

  • Ved spørsmål om betalingsutsettelser, eventuelt nedbetalingsavtaler, ta kontakt med Astafjord innfordring på telefon 46809161 eller 94787315.