Anskaffelser mellom 100 000 og 500 000:

Disse kjøres ihht lov om anskaffelser, men i kommunal regi. Her vil det lokale og regionale næringslivet bli forespurt.

Anskaffelser over 500 000:

I oversikten under ligger det kun anbudsrunder som kjøres i regi av Finnus Consulting AS. Disse er alle over terskelverdi på 500 000 kroner.

Oversikt over kommende anskaffelser i Innkjøpssirkelen
Prosjekt Status Tilbudsfrist Vedst.frist Type Prosedyre Terskelverdi
3 Enkeltanskaffelser IKT-support Under registrering 28.01.16 12.04.16 Rammeav. Åpen Under EU terskelverdi
1 A-lista. Legemidler i 12 kommuner Finnmark Under registrering 10.02.17 28.04.17 Rammeavt. Åpen Over EU terskelverdi
3 Enkeltanskaffelser IKT-utstyr Salangen kommune Under registrering     Rammeavt. Åpen Over EU terskelverdi
3 Enkeltanskaffelser Delleveranse 1 Under registrering     Rammeavt.   Ukjent
3 Enkeltanskaffelser Delleveranse 2 Under registrering     Rammeavt.   Ukjent
1 A-lista  Kontorrekvisita 13 kommuner Troms/Finnmark Under registrering     Rammeavt.    
3 Enkeltanskaffelser Sak-Arkivsystem Salangen/Lavangen kommuner Under registrering          
Skolemateriell Under registrering