Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Dette gjelder særlig støtte som:

  • Kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.
  • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
  • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Prioriteringer i Salangen kommune:

1. Serveringsbransjen

2. Øvrige

Beregningsgrunnlag er omsetning for 2019 sammenlignet med omsetning i 2020. Korona-støtte fra andre ordninger blir trukket fra. Søkere kan få inntil 75% av omsetningstapet dekket. Støtte gis innenfor en samlet ramme på kr. 250 000. Hvis det kommer søknader på en større sum, vil det blir foretatt prosentvis reduksjon.

Søkere må dokumentere omsetningsfall skriftlig av regnskapsfører. Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Søknad om støtte sendes i eget skjema i regionalforvaltning.no, og blir behandlet av næringsutvalget. Søknadsfrist 16. mars og 25. mai (siste dato er med forbehold om at det gjenstår midler fra ordninga).

Alle søkere skal være i kontakt med Astafjord Utvikling før søknad sendes.

Bjørn Nordmo, 917 00556, bjorn@arenaelvenes.no      

Trude Berg 48033414, trude@arenaelvenes.no