Målsetting for møtet er:

  • Å få kontakt og oversikt over de som ønsker å bruke klatreveggen på fritiden.
  • Å få kartlagt behov for kursing, for å kunne ivareta sikkerheten på best mulig måte.
  • Å starte en lokal klatreklubb under Norsk Klatreforbund (NKF), velge et interimstyre, og få arrangert et stiftelsesmøte. 

Mvh Stine Blegeberg