Kvæfjord kommune fikk i 2016 Troms fylkes næringspris for sitt gode arbeid med å utvikle landbruket som næring. Se lenke her: https://www.tromsfylke.no/nyheter/kvaefjord-vant-aarets-naeringspris/

Hva kan vi i Midt-Troms lære av Kvæfjord? logo-mtromsregionrad.png

Innledning v/landbrukssjef/ordfører i Kvæfjord kommune.

Målgruppen for arrangementet er både landbruksnæringa, administrasjon/næringsapparat i kommunene, og folkevalgte.

Meld deg på til stig.stokkland@dyroy.kommune.no eller 90 93 46 54 innen 07. februar.

Møtet er en del av en møterekke i regi av VOX Dyrøy - omstillingsprogrammet, Dyrøy kommune ved landbrukskontoret, i samarbeid med Fylkesmannen i Troms og Troms landbruksfaglige senter.

Arrangementet ses i sammenheng med mulig regional landbruksplan, og felles mål vi har satt oss for utvikling av næringslivet i Midt-Troms.