De ansatte på kommunehuset i Salangen hadde besøk fra arbeidsgruppa for et demensvennlig samfunn representert ved Agnes Amundsen fra Salangen Demensforening og folkehelsekoordinator Jorun Utne.

De holdt et times kurs om hvordan vi kan gi god service til personer med demens. Målet med kurset er å skape et mer demensvennlig samfunn slik at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte. Dette vil gjøre det mulig for dem å kunne utføre vanlige hverdagsaktiviteter.

Salangen kommune har forpliktet seg til å bli et demensvennlig samfunn gjennom en kontrakt med Nasjonalforeningen for folkehelsen. Kommunen ønsker å skape åpenhet og forståelse om demens.

Vil du vite mer om demens finner du det her: http://nasjonalforeningen.no/tilbud/demensvennlig-samfunn/