LAST NED DOKUMENTER (PDF)

Frist for uttalelse er søndag 7.1.2024, merkes "Reguleringsplan Sommarset", og sendes til:

Salangen kommune, Postboks 77, 9355 Sjøvegan, eller på epost til postmottak@salangen.kommune.no