De to første båtlassene med grus er prioritert til veier med fastboende og næringsdrivende. Det neste vil brukes blant annet dels på Høgda og Grønlia. 

Dokumenter