Møtet finner sted på Kulturhuset/Lysthuset onsdag 13. mars d.å. kl. 1800. 

Deltakere er forfatter Oddbjørn Knutsen, kultursjef Kurt-Jan Kvernmo og billedredaktør Jostein Sagerup. bygdetunet.jpg

Møtet som er en del av årsmøtet i Salangen historielag, er åpent for alle og er en god anledning til å få vite mest mulig om et tema som i realiteten angår hver eneste innbygger i vår kommune. Vi håper derfor at rett mange har anledning til å komme!

Det blir anledning til å stille spørsmål til panelet.

Orienteringsmøtet vil vare til kl. 19.30.

Da fortsetter vi med det ordinære årsmøtet og begynner med å servere pizza og kaffe.

Alle av de tilstedeværende som vil delta på årsmøtet, er hjertelig velkommen.

På årsmøtet vil kultursjefen orientere om ei anna viktig sak, nemlig det påbegynte arbeidet med Kulturminneplanen for Salangen kommune.

Vel møtt til en interessant kveld!