Folkehelsekoordinator

Koordinatoren skal være kommunens kontaktpunkt når det gjelder saker som angår folkehelse, og skal være en pådriver og støtte i folkehelsespørsmål, sørge for folkehelse i planer, søke tilgjengelig kunnskap og jobbe kunnskapsbasert. 

Salangen kommune er medlem i Midtre Hålogaland Friluftsråd. Link til deres side; http://www.halogaland-friluftsrad.no/