I september er det igjen duket for den årlige kampanjen for mer miljøvennlig transport. 16. til 22. september 2018 er det Europeisk mobilitetsuke og 22. september er det Bilfri dag. Både bedrifter og kommune oppfordres til å delta.

Vis fram miljøvennlige transportalternativer

Europeisk mobilitetsuke er en årlig kampanjeuke for å fremme mer miljøvennlig transport. 2500 europeiske byer og tettsteder deltar i kampanjeuken. I fjor deltok 30 norske kommuner med en rekke arrangementer og tiltak for bedre kollektivtransport, tilrettelegging for syklister og gående og opprusting av gater og byrom. Tiltak for universell utforming, trafikksikkerhet og miljø ble også synliggjort. Det ble for eksempel arrangert gratis temamøte om tilrettelegging for sykkel i Ålesund og åpnet ny sykkelparkering i Fredrikstad. I tillegg arrangerte noen byer Park(ing) day, som handler om kreativ utnyttelse av plass som vanligvis brukes til parkering av biler.

Hvordan delta?

For å delta i kampanjen må kommunen registrere minst ett permanent tiltak for miljøvennlig transport som skal gjennomføres i løpet av året. Bedrifter og virksomheter kan også registrere seg som egne deltakere. For å bli registrert som deltaker må kommunen fylle ut påmeldingsskjema på nett.

For mer informasjon se: www.mobilitetsuken.no