Eldreråd er et politisk valgt utvalg med hjemmel i Kommuneloven og tilhørende Forskrift.

Bakgrunn og begrunnelse for rådet er i hovedsak at eldre (pensjonister) er svakt representert når de politiske partiene nominerer folk på sikre plasser på sine valglister. Dette blir gradvis skjevere i og med at andelen eldre i befolkningen øker fordi fertiliteten synker i Norge.

Eldrerådet er gitt kun rådgivende myndighet, men har rett til å bli hørt av besluttende organer.

Eldrerådet i Salangen ønsker å være en kanal for påvirkning både for organiserte pensjonister og privatpersoner. Derfor inviterer vi til å bruke oss. Vi har to pensjonistforeninger i kommunen, Salangen Pensjonisforening og Sjøvegan Videregående Skoles Pensjonistforening. De som ikke er med der kan kontakte rådets medlemmer direkte .

For å gjøre oss synlig og lettere tilgjengelig oppretter vi denne nettpresentasjonen. Nedenfor finner dere oversikt over rådets medlemmer og møtedatoer. Øverst her finner du lenke til sakspapirer/protokoller. 

Ta kontakt og hjelp oss å bli et aktivt folkevalgt råd for eldre i Salangen!

 

Rådets medlemmer 2019-2023 er:

  • Jarle Adolfsen Sjøvegan, jaadol@online.no, tlf 90123106
  • Hans Nikolaissen Løksebotn, haeralf@gmail.com, tlf 95172740
  • Jørunn Rognsaa Rognsa, jrognsaa@gmail.com, tlf 40286102
  • Svein Prestbakk Øvre Salangen, sveinjp@gmail.com, tlf 90076273
  • Inessa Forsgren Laberg, inessapf@online.no, tlf 90988829

Varamedlemmer er:

  • Kirstin Rønning
  • Roald Østvik
  • Karin Østvik
  • Enok Sommerseth
  • Astrid Tunheim