Under skriftlig eksamen på 10. trinn vil tilgangen til internett stenges, bortsett fra de nettbaserte hjelpemidlene (nettsidene) som står i tabellen under. Google er også stengt og kan ikke brukes til søking.

Innlogging eksamen, elever: http://kandidat.udir.no/
Forberedelsesmateriell: https://pgsf.udir.no/

Norsk

Nettbaserte hjelpemidler eksamen - norsk

Nettside

Innhold

https://lexin.udir.no/

Ordbok laget spesielt for minoritetsspråklige

http://norsksidene.no

Bl.a. grammatikk, skriveregler og sjangerlære

https://skole.ordnett.no


Online språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til digitale ordbøker
 

 

 

Engelsk

Nettbaserte hjelpemidler eksamen - engelsk

Nettside

Innhold

https://lexin.udir.no/

Ordbok laget spesielt for minoritetsspråklige

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Ordbok

https://skole.ordnett.no Online språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til digitale ordbøker

Matematikk

Nettbaserte hjelpemidler eksamen - matematikk

Nettside

Innhold

https://www.matematikk.org/

Nettside som drives av matematikkinstitutter ved flere universiteter

https://matematikk.net For elever, lærere, studenter og foreldre i norsk skole