SAKSLISTE (last ned alle dokumentene her)

 • 69/18: Referater 2018 Kommunestyremøte_kulturhuset
 • 70/18: Oppfølging av saker i kommunestyret
 • 71/18: Reguleringsplan for hytteområde på Prestbakkan (g.nr. 33)
 • 72/18: Salangen herredshus, kostnader for rehabilitering 
 • 73/18: Rullering av handlingsplanen 2019-2022, kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 
 • 74/18: Prioritering av spillemiddelsøknader 2019
 • 75/18: Tilstandsrapport Salangen skole for 2017-2018
 • 76/18: NAV-kontor i Salangen 
 • 77/18: Årsmelding for 2017, Salangen eldreråd
 • 78/18: Vertskommunesamarbeid om interkommunal beredskapsordning i barnevernet
 • 79/18: Søknad om permisjon fra offentlige verv 
 • 80/18: Budsjett 2019, K4-samarbeidet
 • 81/18: Budsjett-og økonomiplan 2019-2022
 • 82/18: Årets salangsværing 2018 
 • 83/18: Økonomirapporter 2018

 

Nyttige lenker: