Barn har rett til og skal sikres nødvendig informasjon og oppfølging i situasjoner der foreldrenes sykdom kan påvirke barnets oppvekstsituasjon. Dette gjelder ved for eksempel psykisk sykdom, rusproblematikk og alvorlig somatisk sykdom eller skade. For å dekke behovet for informasjon og nødvendig oppfølging av mindreårige barn som pårørende, er det nødvendig med et definert kontaktpunkt i kommunen for å sikre koordinering med Universitetssykehuset, og ivaretakelse av barnets behov. I Salangen kommune er det fagleder helsesøstertjenesten som har oppgaven som barnefaglig ansvarlig i disse sakene.

Med vennlig hilsen

Lars A. Nesje                                                               Marit Sagerup

Kommuneoverlege                                                      Ledende helsesøster