Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. 

Se video her:

 

 

Kontaktinformasjon: 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Telefon:
E-post:
Web:

77 64 21 62
fmtrtlh@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf